საქართველო ბარიერების გარეშე - გადაადგილების ინტერნეტ-რუკა ეტლით მოსარგებლე შშმ პირებისათვის.

 


სარეკლამო ადგილი


სარეკლამო ადგილი


სარეკლამო ადგილი


სარეკლამო ადგილიგთავაზობთ აიპ ,,სოციალური დაცვის ლიგის" პროექტის საინფორმაციო სარეკლამო რგოლს, რომელიც 6 სატელევიზიო კომპანიის ეთერში. ამ პროექტის ფარგლებში www.pandusgeorgia.com -ზე 10 ივნისამდე დატანილი იქნება ყველა ადაპტირებული საარჩევნო უბანი ქართულ-ინგლისურ-რუსულ ენებზე!


 

აიპ "სოციალური დაცვის ლიგა" თბილისში, რუსთავში, ბათუმში და ქუთაიშში 2013 წლის 15 ივლისიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA) და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის დაფინანსებით ახირციელებს პროექტს:   საქართველო ბარიერების გარეშე - გადაადგილების ინტერნეტ-რუკა ეტლით მოსარგებლე შშმ პირებისათვის.
პროექტის მიზანი: ეტლით მოსარგებლე შშმ პირებისთვის გარემოს ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმირება ინტერნეტ-რუკის დახმარებით
პროექტის ამოცანებია:
ა) დადგინდეს პანდუსების მქონდე ობიექტების არსებობა და მოხდეს მათი ფოტო-დაფიქსირება;
ბ) მომზადდეს ზუსტი აღწერილობა და ხელმისაწვდომობა;
გ) მოხდეს რუკასთან შესაბამისობის დადგენა და ინტერნეტ-სივრცეში განთავსება
დ) დამყარდეს მუდმივი ორმხრივი კონტაქტი მომხმარებელთან;
ე) ჩატარდეს პროექტის პოპულარიზაციის სამუშაოები;
ვ) განხორციელდეს პრობლემის ადვოკატირება


"საქართველო ბარიერების გარეშე - გადაადგილების ინტერნეტ-რუკა ეტლით მოსარგებლე შშმ პირებისათვის".
"საქართველო ბარიერების გარეშე"


 


  ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
  შვედეთის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების სააგენტო
  სოციალური დაცვის ლიგა
     
     

 
 
საქართველო ბარიერების გარეშე - გადაადგილების ინტერნეტ-რუქა ეტლით მსარგებლე შშმ პირებისათვის.
591 001 011
 
საქართველო ბარიერების გარეშე -
გადაადგილების ინტერნეტ-რუკა ეტლით მოსარგებლე შშმ პირებისათვის.
591 001 011    pandusgeorgia@gmail.com